2003 – Belgia

Brüssel

Brüssel er hovudstaden i Belgia og vert for EU-kommisjonen, EU-parlamentet og hovudkvarteret til NATO. Men byen har definitivt meir by på enn trøtte byråkratbygningar.

Leave a Reply


Connect with Facebook

*