San Francisco

1988-89 – USA

Frå august 1988 til juni 1989, var eg utvekslingsstudent ved Southside High School i Alabama, USA. Eg reiste også til mange andre delar av landet.
Graduation

Mine Graduation- og Prom-bilete.

5 bilete.

Alabama

Eg kom til Alabama den 14. august 1988 og budde der eitt år medan eg gjekk på Southside High School.

7 bilete.

California

Eg vitja ein norsk kamerat som var utveslingsstudent i Kelseyville, California, nær San Francisco.

6 bilete.

Vindenes

1988 – Norge

Heimen min på Sotra før eg reiste til USA som utvekslingsstudent i eit år.
Sotra

Før eg reiste til USA for eit år, tok eg nokre bilete av staden eg budde.

6 bilete.