Mogadishu

1992-94 – Somalia

Frå desember 1992 til mars 1994 gjorde eg teneste som FN-soldat i Mogadishu, Somalia. United Nations Operations in Somalia (UNOSOM) blei oppretta for å gjere slutt på krig og svolt i landet. På det meste var det rundt 30 000 soldatar frå heile verda med i FN-operasjonen.
NORCOY

Det norske bidraget var eit kompani på 74 soldatar. Etter eit halvår vart kontingenten omlag dobla.

14 bilete.

Mogadishu

Medan eg jobba som sjåfør ved det militære etterretningskontoret fekk eg sjå det meste av byen.

13 bilete.

Landsbygda

Eg fekk også høve til å sjå meir av Somalia enn berre Mogadishu.

2 bilete.