Swaziland

2007 – Swaziland

Frå Mosambikk køyrde eg til nabolandet Swaziland, der målet var ein av dei beste private viltreservata.
Landsbygda

Det er berre nokre få byar i Swaziland, og dei er ikkje store. Folk flest bur på landsbygda.

9 bilete.

Mkhaya viltreservat

Mkhaya viltreservat vart oppretta av Reilly-familien i 1979 for å gje vern til utryddingstrua dyreartar.

21 bilete.