Ottawa

2010 – Canada

I august leigde eg ein bil og køyrde til Canada.
Quebec City, Quebec

Quebec er ein av dei eldste byane i Amerika, og den einaste omringa av festningsmurar som står att nord for Mexico.

33 bilete.

Montmorency-fossefalla, Quebec

Omlag 12 kilometer nordaust for byen Quebec ligg dei 84 meter høge Montmorency-fossefalla.

13 bilete.

Ottawa, Ontario

Ottawa er hovudstad i Canada og den fjerde største byen i landet. Medan Ottawa ligg i den engelskspråklege delstaten Ontario, ligg tvillingbyen Gatineau (på andre sida av Ottawa-elva) i den franskspråklege delstaten Quebec.

22 bilete.

Montreal

2009 – Quebec, Canada

Eg reiste til Montreal for den amerikanske Memorial Day-helga (mandag fri). Quebec er hovedsakleg fransk-språkleg og kjennest meir europeisk enn resten av Nord-Amerika.
Montreal

Montreal er den nest største byen i Canada, og den største i Quebec. Det er ein fantastisk fin by med mange attraksjonar og vennlege menneske (i motsetnad til Paris).

32 bilete.

Toronto

2004 – Ontario, Canada

Helga før Halloween reiste eg frå New York til Toronto i delstaten Ontario i Canada. Derifrå reiste eg vidare til Niagara Falls, som ligg på grensa mot USA.
Toronto

Toronto har, med sine 4 millioner innbyggarar, sidan 1970-talet vore den største byen i Canada. Byen er hovudstad for delstaten Ontario, og er vel mest kjent for verdas høgaste byggverk, CN Tower.

11 bilete.

Niagarafalla

Niagara Falls ligg på grensa mellom Canada og USA, og er ein av dei aller største turistattraksjonane i Nord-Amerika. Fossen kan sjåast frå båtar som går heilt inn i dei frådande vassmassane, helikopter som flyr over, tunnelar som går under fossen og frå fleire observasjonstårn.

11 bilete.