2001 – Chile

Santiago

Turen min til Chile både starta og slutta i hovedstaden, Santiago. Eg vart svært positivt overraska over denne flotte byen.

Valparaíso

Valparaíso ligg ved stillehavskysten, berre ein to timars busstur frå Santiago. Medan presidenten og det meste av statsmakta held til i Santiago, er kongressen i Valparaíso.

Viña del Mar

Viña del Mar ligg berre ti kilometer nord for Valparaíso, og denne byen er mest kjend for sine strender. Dette er ein moderne by med mange turistar både frå Chile og nabolanda.

Leave a Reply


Connect with Facebook

*