2007 – Swaziland

Landsbygda

Det er berre nokre få byar i Swaziland, og dei er ikkje store. Folk flest bur på landsbygda.

Mkhaya viltreservat

Mkhaya viltreservat vart oppretta av Reilly-familien i 1979 for å gje vern til utryddingstrua dyreartar.

Leave a Reply


Connect with Facebook

*